बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी पत्र

बोनाफाइड प्रमाणपत्र म्हणजे काय?


बोनाफाइड चा अर्थ असा होतो की प्रमाणित, अस्सल, म्हणजेच जेव्हा कोणाला प्रमाणाची गरज असते तेव्हा तो एखाद्या प्रमाणपत्राची मागणी करतो, त्यालाच बोनाफाईड प्रमाणपत्र म्हणतात.

उदाहरण :- जर कोणी शाळेत शिकत असेल तर त्याला या प्रमाणपत्रासाठी प्रमाणपत्र मिळू शकेल की मी या शाळेतील विद्यार्थी आहे किंवा नाही.

१) बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी पत्र


प्रति,
माननीय मुख्याध्यापक,
अ ब क शाळा / कॉलेज,
आ ब रोड,
पिनकोड


विषय :- बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत

    महोदय,

     मी विनंती करतो की मी आपल्या शाळेच्या ........ कक्षातील विद्यार्थी आहे. मला बँकेमध्ये बचत खाते उघडण्याची गरज आहे, त्यासाठी मला वास्तविक प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. कारण माझ्याकडे अद्याप प्रमाणपत्र नाही.म्हणून मला वास्तविक प्रमाणपत्र देण्याची कृपा करावी. कळावे!


धन्यवाद !

आपला विश्वासू विद्यार्थी
( नाव)२)

         मी तुम्हाला या अर्जाद्वारे विनंती करतो,मी सन 2010 पासून  ते 2015 पर्यंत आपल्या शाळेत विद्यार्थी होतो. तरी मी आता उच्च शिक्षणासाठी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मध्ये दाखल झालो आहे. ज्यासाठी मला वास्तविक प्रमाणपत्र हवे आहे.तरी मला बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळावे ही विनंती आहे.

धन्यवाद!

आपला विश्वासू विद्यार्थी
( नाव)

५ टिप्पण्या:

Blogger द्वारे प्रायोजित.