पुस्तक विक्रेत्यांकडून पुस्तके पाठविण्याची विनंती

पुस्तक विक्रेत्यांकडून पुस्तके पाठविण्याची विनंती

Pustak Vikretyankadun pustake pathavinyachi vinanti


दिनांक  १६/१२/२०१८

प्रति,
मेहता बुक पुब्लिशर्स,
पुणे - ४११०३०


विषय :- पुस्तके पाठवण्याची विंनती 

महोदय,

            कृपया खालील पुस्तकांची दोन-दोन  प्रती खाली दिलेल्या माझ्या पत्यावर पाठवण्याची कृपा करावी .

१.आंधळ्या बाईचे वंशज
२.डोंगरा एवढा 
३.आनंदाचा पासबुक 
४.घरभिंती 
५.मॅग्नोलिया 


आपला विश्वासू 
पंकज डेरे 

पत्ता :- 
१०१, दोस्ती अपार्टमेंट 
वडाळा, मुंबई - ३७ 
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Blogger द्वारे प्रायोजित.